Na tej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z witryny akceptujesz naszą. Politykę cookies.
Akceptuję

Projekt a podstawa programowa

W jaki sposób 10X Challenge wpisuje się w podstawę programową i wspiera realizację programu nauczania?

10X Challenge

 

 • Wpisuje się w treści z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej:
  1) umożliwia uczniom poznanie swoich zasobów, a także mocnych i słabych stron, 
  2) ukazuje specyfikę pracy przedsiębiorcy, 
  3) ukazuje rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.  
 • Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu język polski:
  1) umożliwia kształcenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach oficjalnych poprzez tworzenie komunikatów związanych z działalnością firmy (np. badanie rynku, film promocyjny, materiały reklamowe), 
  2) rozwija umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych (np. poprzez tworzenie filmu promocyjnego, ulotki sprzedażowej),
  3) rozwija umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania (np. poprzez badanie rynku, rozeznanie cen materiałów, ustalanie cen dla swoich produktów czy usług).    
 • Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie:
  1) umożliwia rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, 
  2) umożliwia komunikowanie i współdziałanie, poprzez pracę w zespole, odniesienie działań uczniowskiej firmy do kontekstu lokalnego, możliwość przekazania wypracowanych zysków na rzecz dobra wspólnego (np. wybranej organizacji charytatywnej), promowanie postaw odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
 • Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu informatyka:
  1) rozwija umiejętności związane z wykorzystaniem komputera, urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych, 
  2) rozwija kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami, poprzez zapewnienie narzędzi informatycznych do realizacji projektu (platforma internetowa), promowanie korzystania z programów komputerowych do tworzenia treści (logo, film promocyjny), a także pracę w zespole, w tym w środowisku wirtualnym
  (10X Zrób to sam).
 • Wpisuje się w cele kształcenia przedmiotu matematyka:
  1) rozwija sprawności rachunkowe, 
  2) rozwija umiejętności związane z wykorzystaniem i tworzeniem informacji,
  poprzez konieczność prowadzenia uproszczonej rachunkowości firmy, wprowadzenie podstawowych pojęć ekonomicznych (przychód, koszty, dochód, zysk) i konieczność ich kalkulacji, prezentowanie osiągnięć (w tym wskaźników ekonomicznych).

 

 

 

 


Efekty uczenia się z 10X

Wyniki pilotażu projektu w 2020 r.

 • W pilotażu uczestniczyło 76 uczniów z 8 szkół z całej Polski.
 • 100% nauczycieli przyznało, że projekt 10X zostanie uwzględniony w Szkolnym Programie Doradztwa Zawodowego na kolejny rok szkolny.
 • 90% nauczycieli stwierdziło, że projekt Projekt 10X zwiększył ich pewność siebie w zakresie realizacji projektów dot. przedsiębiorczości w szkole.
 • 100% nauczycieli zgodziło się ze stwierdzeniem, że projekt 10X wspiera realizację podstaw programowych dla kilku przedmiotów i podnosi umiejętności uczniów w zakresie: komunikacji, dostosowywanie się do nowych sytuacji i pracy w grupie.
 • 71% uczniów wykazało wzrost umiejętności w przynajmniej jednym z poniższych aspektów:
  • Komunikacja
  • Pewność siebie
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Umiejętności finansowe
  • Praca zespołowa
  • Postawa wobec nauki
  • Świadomość biznesowa

10X rozwija umiejętności finansowe młodych ludzi

Projekt 10X Challenge wspiera szkoły w rozwijaniu umiejętności finansowych młodych ludzi, pomagając im zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają pieniądze w biznesie i w naszym codziennym życiu. Uczestnictwo w 10X Challenge uczy młodych ludzi zarządzania pieniędzmi i podejmowania mądrych decyzji finansowych dotyczących ich działalności, a jednocześnie wyposaża ich w wiedzę, umiejętności i pewność siebie, aby odpowiedzialnie zarządzali własnymi pieniędzmi teraz i w przyszłości.

10X Challenge wspiera szereg efektów kształcenia w zakresie edukacji finansowej, w tym:

 • Planowanie i budżetowanie: uczniowie potrafią planować i budżetować swoje obecne i przyszłe oszczędności i wydatki, a także pokazują, że potrafią przyjąć proaktywne podejście do zarządzania swoimi pieniędzmi poprzez śledzenie swoich finansów i dostosowywanie planów w przypadku zmiany okoliczności.
 • Osobiste i ekonomiczne powiązania ze światem: uczniowie rozumieją niektóre społeczne, moralne, etyczne i środowiskowe konsekwencje swoich decyzji finansowych oraz decyzji podejmowanych przez rząd, organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa.