Na tej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z witryny akceptujesz naszą. Politykę cookies.
Akceptuję

10X FAQs
UDZIAŁ W PROJEKCIE 10X CHALLENGE

Kto może wziąć udział w 10X Challenge?
W projekcie może wziąć udział każdy uczeń w wieku od 11 do 14 lat. Uczniowie mogą się zarejestować wyłącznie poprzez link przesłany do nauczyciela. 

Kiedy odbędzie się Challenge w 2023 roku?
Projekt będzie realizowany od 2 października do 22 listopada.

Czy uczestnicy mogą pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole?
Uczniowie pracują w zespole. Zalecamy, aby zespoły liczyły od dwóch do ośmiu uczestników – jeśli uczestników będzie więcej niż ośmiu, może to czasami skutkować brakiem zaangażowania wszystkich uczniów w pracę zespołową.

WKŁAD FINANSOWY

Jaka jest wysokość wkładu finansowego niezbędnego do realizacji projektu?
Wkład własny wynosi 10 zł na zespół bądź ucznia będącego członkiem zespołu (w tym przypadku wkład finansowy wynosi 10 zł × liczba uczniów). 

W jaki sposób finansowany jest wkład niezbędny do realizacji projektu?
Wkład własny finansują sami uczniowie lub szkoła (na określonych przez nią zasadach). W przypadku finansowania przez szkołę uczniowie powinni zwrócić poniesiony przez szkołę wkład na zakończenie projektu i odliczyć go od dochodu.
 

WYPŁATA ZYSKÓW

Jak długo uczniowie mogą osiągać zyski z włożonego kapitału?
Uczestnicy mają za zadanie osiągnąć jak największy zysk w ciągu czterech tygodni trwania projektu.

Co dzieje się z zyskami?
To uczniowie decydują o tym, na co chcą przekazać lub wydać swoje zyski.


Wiele zespołów decyduje się przekazać całość lub część zysków na rzecz lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych lub na potrzeby lokalnej społeczności lub szkoły.

WSPARCIE FUNDACJI W TRAKCIE PROJEKTU

Jakie wsparcie można otrzymać w projekcie?
Zespół FMP będzie wspierać uczestnikówna każdym etapie projektu. Można skontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres: joanna.zalewska@junior.org.pl.

Czy są dostępne materiały, które pomogą przygotować się do projektu?
Po zarejestrowani udziału w projekcie uczestnicy uzyskają dostęp do wielu materiałów online, które pomogą w opracowaniu planu i jego realizacji w ramach 10X Challenge. Materiały te są dostępne na platformie internetowej 10X przeznaczonej dla szkół – dane do logowania są udostępniane po rejestracji.

Czy przewidziane jest szkolenie dla nauczycieli realizujących projekt?
Tak. Minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem projektu odbędzie się szkolenie. Szczegółowych informacji udziela zespół FMP.

KONKURSY 10X

Przypominamy, że szczegóły dotyczące minikonkursów oraz Ogólnopolskiego Konkursu 10X Challenge można znaleźć na stronie internetowej projektu.

W jaki sposób dokonuje się selekcji prac konkursowych?
Selekcja prac konkursowych jest dokonywana  w trakcie wewnętrznego panelu w FMP, a w wyniku zewnętrznego panelu sędziowskiego zostają wybrani – spośród zakwalifikowanych uczestników – zwycięzcy w każdej kategorii.

Ile prac konkursowych może zostać zgłoszonych przez jedną szkołę?
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych.

Jak składa się prace konkursowe?
Wszystkie prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem platformy internetowej. Szczegółowe informacje będą dostępne na platformie.

PLATFORMA 10X

Co jest udostępniane w ramach platformy?
Platforma ta zapewnia dostęp do materiałów, które pomogą w przygotowaniach przed rozpoczęciem 10X Challenge i w trakcie jego trwania.

Jak można uzyskać dostęp do tej platformy?
Na e-mail nauczyciela podany podczas rejestracji zostanie przesłany unikalny adres URL (link) dla szkoły oraz dane do logowania na platformie. Uczniowie będą mogli utworzyć konta zespołów za pośrednictwem w/w linku.

W jaki sposób uczniowie uzyskują dostęp do platformy?
Nauczyciele otrzymają adres URL (link), który należy udostępnić wszystkim uczniom chcącym wziąć udział w projekcie. Kiedy uczniowie użyją tego unikatowego adresu URL, zostaną poproszeni o założenie konta i skonfigurowanie swojego zespołu 10X.

Po założeniu konta będą mogli się zalogować i uzyskać dostęp do wszystkich materiałów 10X. Po zakończeniu projektu poprosimy ich o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli im zastanowić się nad postępami, jakie poczynili w trakcie jego trwania.

ILE CZASU ZAJMUJE REALIZACJA PROJEKTU?

Ile czasu tygodniowo trzeba przeznaczyć na realizację 10X Challenge?

Jeśli istnieje możliwość realizacji projektu w ramach szkolnego programu nauczania, to świetnie. Jednak wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. Zalecamy wygospodarowanie co najmniej jednej godziny tygodniowo – może się to odbywać w porze obiadowej lub po zajęciach szkolnych. Niektórzy uczniowie mogą nawet zdecydować się na dalsze rozwijanie swoich pomysłów i przygotowywanie produktów w czasie wolnym. Większość nauczycieli zadeklarowała, że realizacja projektu zajęła im od 2 do 4 godzin tygodniowo.

Jak realizować projekt z uczniami, aby maksymalnie się w niego zaangażowali?

W miarę możliwości należy zachęcać uczniów do samodzielnego podejmowania wszystkich decyzji dotyczących ich pomysłów. Na stronie internetowej udostępniamy strefę dla uczniów, gdziej mogą uzyskać dostęp do wszystkich materiałów i informacji, których będą potrzebować. Jest to doskonały sposób na zdobycie przez nich osobistych doświadczeń dotyczących tego, jak to jest być przedsiębiorcą. Pomoże im to również rozwinąć umiejętności, które będą im w przyszłości potrzebne w życiu i pracy.

CO TO JEST 10X ZRÓB TO SAM?

10X Zrób to sam to zaadaptowana wersja 10X Challenge, która zapewnia elastyczność w realizacji zadań, niezależnie od tego, czy uczniowie są w szkole czy uczą się zdalnie. 10X Zrób to sam to ćwiczenie polegające na tym, że młodzi przez dwa tygodnie realizują projekt 10X Challenge bez produkowania i sprzedawania towarów.

10X Zrób to sam można realizować jako samodzielny projekt bądź wykorzystać jako przygotowanie do realizacji pełnej wersji projektu w kolejnym semestrze.

Więcej szczegółów na temat 10X Challenge znajduje się w Regulaminie.

Więcej informacji o projekcie 10X Challenge znajduje się w Regulaminie.'

Regulamin